Directie

Tijdens het schooljaar is de directeur elke dag tijdens de schooluren aanwezig. Bij afwezigheid kan je een bericht achterlaten bij de schoolverantwoordelijke Ann Vandeginste (leerkracht eerste leerjaar).
Indien nodig kan zij de directeur bereiken.

Catherine Himpe

Voor dringende zaken kunt u altijd terecht bij
Vrije Basisschool
Koning Albertstraat 31
8791 Beveren-Leie
tel. 056/32 56 05 / fax. 056/32 56 06
directie.beveren-leie@ko-dewegwijzer.be
Catherine Himpe    gsm 0477/ 55 08 79