Manon
        
2 okt leren programmeren 16.30
3 okt sportdag lager
info-avond kleuter
4 okt pedagogische studiedag
5 okt zwemmen
Saved by the bell
schoolraad 20.00 uur
10 okt bosdag kleuter
12 okt ouderraad
19 okt zwemmen
20 okt peuterspeelnamiddag
dag van de jeugdbeweging
22 okt herfstwandeling
24 okt Bulskampveld 5+6
25 okt grootouderfeest kleuter
26 okt bosdag 1,2,3+4,