6-7 juni ID-proeven 6
7 juni schoolraad om 20.00 uur
zwemmen
8 juni peuterspeelnamiddag
11 juni De boom in (1ste kl)
18 juni start proeven 1 t.e.m.5 lj
22 juni frietjesdag
25 juni afscheid 6de lj
26 juni afhalen rapporten 1 t.e.m.5 lj
28 juni schoolreis lager