ICT in onze school


ICT (informatie- en communicatietechnologie) vormt hoe langer hoe meer een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het is dus nodig dat alle leerlingen op een vlotte wijze leren omgaan met de verschillende toepassingen van die nieuwe media.
Vernieuwen doe je echter niet van de ene dag op de andere. Al enkele jaren zijn we bezig met het integreren van de computer in onze lespraktijk. 'zie historiek'
Het is erg belangrijk dat kinderen op een speelse en ongedwongen manier leren met de computer omgaan.
De computer vormt dan ook in eerste instantie een hulpmiddel bij het leren.

Wat willen we bereiken met ICT in onze school?
We willen bij kinderen de vaardigheid ontwikkelen tot het vlot verwerven van informatie om te leren 'leren' en om probleemoplossend te denken..
  •  ICT biedt heel wat kansen tot zelfstandig informatie raadplegen.
  •  ICT biedt de mogelijkheid om leerlingen op eigen niveau en op eigen tempo aan het werk te zetten.
  •  ICT kan inspelen op leerlingenbehoeften en didactische wensen van leerkrachten.

ICT in de praktijk
Iedere klas komt minstens één uur per week naar de computerklas. Alle klassen werken met Ambrasoft
(een totaalpakket van rekenen, taal en ontspanning). De programma's van Ewoc worden ook heel frequent aangewend.
Daarnaast hebben we nog heel wat educatieve software.
In onze school blijven we heel nauwlettend toezien dat de kinderen waar ze thuis geen computer of geen internetaansluiting hebben voldoende kansen krijgen op school om de computervaardigheden te verwerven.

Rita Mestdagh
ICT-coördinator